Obiteljsko pravo kao različitost u jedinstvu: Europska unija i Hrvatska - Majstorović, Irena

In: Korać Graovac, A., Majstorović, I. (Eds.): Europsko obiteljsko pravo.

I. Obiteljsko pravo kao različitost u jedinstvu: Europska unija i Hrvatska

1.           Razvoj europskog obiteljskog prava

2.           Načela (europskog) obiteljskog prava

2.1.       Djelovanje Komisije za europsko obiteljsko pravo

2.2.       Model obiteljskog zakonika

3.           Propisi Europske unije koji se odnose na obiteljsko pravo

4.           Zakonodavna djelatnost Unije u Području slobode, sigurnosti i pravde – pravna osnova reguliranja obiteljskopravnih pitanja

5.           Doseg europskog obiteljskog zakonodavstva

5.1.       Ograničenja ovlasti Europske unije

5.2.       Uređenje kolizijskopravnih i procesnopravnih aspekata obiteljskih odnosa

5.3.       Uređenje materijalnopravnih aspekata obiteljskih odnosa

6.           Doseg europskog obiteljskog zakonodavstva de lege ferenda

7.           Umjesto zaključka: uloga hrvatskih (sudskih i upravnih) tijela u primjeni europskog obiteljskog prava

logo_cide_unige_h120_ENG.png

Children’s Rights European Academic Network (CREAN)

c/o Centre for Children’s Rights Studies
University of Geneva, Valais Campus
PO Box 4176
CH 1950 Sion 4 - Switzerland
 
crean@unige.ch
Tel. +41 (0)27 205 73 06
Top